استراتژی 

خودروسازان راین به دنبال تحقق تبدیل شدن به باکیفیت ترین و مدرن ترین خودروساز در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم گام برمی دارد و  در این راه از تمام ظرفیت و زیرساخت های توسعه ای خود در جهت تولید محصولاتی متفاوت و شاخص استفاده خواهد نمود و به مشتریان خود حس متفاوت بودن را منتقل خواهد کرد.