اعضای هیات مدیره

هیئت مدیره

سمت اعضای هیئت مدیره شرکت خودروسازان راین به شرح ذیل می باشد :

۱- آرمین محمدی – رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره

۲- محمد بیات – نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره

۳-علی اصغر جزء رمضانی– قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

۴- هادی پلارک – عضو هیئت مدیره 

۵- حیدر علی هاشمی – مدیر عامل و عضو هیئت مدیره