اعضای هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره 

 جمعی چهار نفره از مدیران با تجربه و با دانش صنعت خودروسازی، اعضای هیئت مدیره‌ی خودروسازان راین را تشکیل می‌دهند که براساس صورتجلسه هیئت مدیره این شرکت در خرداد ماه ۱۳۹۶ برای دو سال این مسوولیت را عهده‌دار هستند.